Sú videohry kultúrou? Podľa všetkého áno

Pod pojmom kultúra si vybavíme určité dedičstvo v podobe tradícií našich starých rodičov, ale pod kultúrou môžeme chápať aj literatúru či film, no myslím si, že na základe posledných desaťročí môžeme k tomuto pojmu priradiť aj videohry.

Už totiž môžeme s istotou povedať, že nejde iba o akýsi krátkodobý trend pre pubertiakov, ale o dlhodobo inovujúci sa trend s masovou popularitou. Videohry určite majú svoju históriu, tento trend je predávaný z generácie na generáciu, postupne sa každým obdobím vyvíja do podoby, aby oslovil súčasnú generáciu. Hra má svoj špecifický príbeh, svoje prostredie, grafiku, hudbu,… série pokračujú a oslovujú nás množstvom nových zážitkov, čiže tvrdím, videohry sú kultúrou a to najmä posledných generácií.

videohry


Mladí, ale čoraz viac aj starší ľudia ich dokonca uprednostňujú pred literatúrou, divadlom, či filmom. Je to forma zábavy, ktorou sa vyjadrujú a aj vo videohrách je cítiť atmosféra určitého obdobia.

•         Odkiaľ prišiel tento trend? Ako sa zrodil plán k vytvoreniu vôbec prvej videohry?


Je k smiechu, alebo nemysliteľné si predstaviť, akoby sa prvé primitívne hry ako napríklad Pong stali kultúrnou vložkou a takou masovou zábavou, ktorú by dnes milióny ľudí pravidelne uprednostňovali pred zaujímavým filmom. Je pravda, že aj prvé hry zožali obrovský záujem a úspech, ale priznajme si, v takejto podobe by nevydržali dlho, po 2 rokoch by ľudia stratili záujem.

hraní na mobilu


Za čoraz viac narastajúcu popularitu a obrovský komerčný úspech videohier vďačíme ich inováciám. Z 8bitovej éry do 16 bitovej, z 16 do 32,… Revolučný prelom nastal od polovice 90-tych rokov príchodom konzoly Sony Playstation a dovtedy nevídaným možnostiam, aké nám poskytla práve táto konzola, predovšetkým možnosť tvorby a hrania hier s prostredím 3D. Na tejto technike sa priemysel rozvíjal prakticky dodnes.

•         Dnes, po vyše 20-tich rokoch sme svedkami opäť novej revolúcie, technológie VR.