Charakteristika znamenia Baran

Barani majú veľmi komplikovanú povahu. Koniec-koncov, predsa tak isto ako každé jedno znamenie zverokruhu. Sú veľmi cieľavedomí, čo sa môže na prvý dojem javiť ako výborná vlastnosť a samozrejme aj je. Na druhej strane si však za svojim cieľom idú vyslovene „až cez mŕtvoly“.

beran

Sú veľmi aktívni odvážni a cieľavedomí. Ich silná motivácia dosiahnuť cieľ je niekedy až trochu problematická A to z toho hľadiska, že sa môže občas zdať, že nehľadia na nič iné okrem svojho cieľa.  Istom slova zmysle by sa teda dalo povedať, že sú trolinku sebeckí a bezohľadní. Sú veľmi priamočiari, Avšak ich úprimnosť nemusí byť vždy iba dobrou vlastnosťou.

Typ úprimnosti, ktorá je charakteristická pre znamenie Barana, sa skôr môže javiť ako drzosť. Nezaťažuje sa príliš veľa minulosťou, ale ani budúcnosťou – jednoducho žije pred prítomný okamih, v ktorom sa správa veľmi impulzívne. Verte, že postaviť sa baranovi do cesty, jazda najhorším rozhodnutím aké môžete spraviť. Pokiaľ si totižto zvolia ciel, nikto nemá právo stavia sa im do cesty – teda aspoň takto to oni chápu.

Všetko chápe veľmi subjektívne a je veľmi vzťahovačný, čo mu priam znemožňuje pozerať sa na čokoľvek objektívnym, nezávislým pohľadom. Snažia sa o presadenie seba samého a to v každom smere. Chcú byť najlepší a najsilnejší a častokrát pri tom nehľadia na city iných ľudí. Je veľmi netrpezlivý a tiež istým spôsobom nosí ružové okuliare, ktoré mu zabraňujú vidieť svet taký, aký skutočnosti je.

znamení berana

Sú veľmi netrpezliví, čo môže dávať ich príbuzným pocit, že sú ustavične nervózni a nepokojní. Touto nie veľmi lichotivou vlastnosťou vedia veľmi ľahko znepríjemniť spoločnosť mnohým ľuďom. Zdajú sa byť akoby posadnutí svojim cieľom, ktorí si stavili a nemienia sa ho za žiadnu cenu vzdať. Avšak napriek tomu s zvyknú občas správať veľmi šľachetne a radi na seba berú rolu záchrancov.