Spoľahnite sa na RPVS a vaše podnikanie bude jednoduchšie

Podnikanie v akejkoľvek oblasti nie je ľahké, človek je úplne vyťažený, pretože musí zháňať zákazky, oslovovať zákazníkov, dodávať tovar, a na to je niekedy aj 24 hodín málo. V podnikaní je veľkou podporou reklama, pretože ak o sebe nedáte vedieť, vaše produkty, služby či tovar ostanú zabudnuté a zisky neporastú. Hľadať partnerov v podnikaní treba neustále, lebo trh sa mení, stále pribúdajú nové firmy a súťažia, kto získa viac zákazníkov.

Opravari

V tejto oblasti sa zaangažoval aj štát a zriadil Register partnerov verejného sektora. Mnoho podnikateľov totiž má záujem obchodovať s verejným sektorom, kam patrí štát, obce a podobne, a tu je potrebné zisťovať a overovať vlastnícke väzby fyzických osôb alebo spoločností. Práve rpvs lglegal Lglegal.sk kvôli tomuto overovaniu vznikla táto stránka, kam sa môžu zapísať subjekty, ktoré majú v pláne takéto obchodovanie s verejným sektorom, a ktoré budú mať oprávnenie na uzatváranie zmlúv a tiež na prijímanie dotácií, aj keď s menšími finančnými obmedzeniami.

Registrácia v RPVS je možná iba osobou na to oprávnenou, ktorou môže byť aj advokát. Advokátska kancelária LGLegal sa tejto činnosti venuje už zopár rokov, od obdobia, kedy zákon o RPVS nadobudol účinnosť, špecializuje sa na zápisy subjektov do registra. Za obdobie svojej existencie sa dostali až do TOP 10 overovateľov vlastníckych väzieb na základe prieskumu, ktorý vykonal Transparency Internatinal Slovensko. Do dnešného dňa je v registri práve vďaka tejto advokátskej kancelárii zapísaných už vyše 200 spoločností, ktoré zahŕňajú malé rodinné firmy, živnostníkov, ale aj veľké medzinárodné spoločnosti. Každá z nich je na trhu úspešná, pretože ich obchodovanie s verejným sektorom je jednoduchšie.

hand-holding-judge-mallet_11304-1723

Akékoľvek zmeny či novú registráciu v RPVS môže vykonať iba osoba na to určená, tá, ktorá má na všetky tieto úkony oprávnenie. Okrem konateľov firiem to však môže byť aj advokát, ktorého poverenie oprávňuje robiť zmeny a zápisy v registri. Kto potrebuje v tomto smere pomoc, môže sa na túto kanceláriu s dôverou obrátiť, poskytnú mu všetky služby a rady, ktoré mu pomôžu v podnikaní nabrať ten správny smer.