Výhody chladných striech počas horúčav

Už dávnejšie bolo dokázané, že strechy s bielym povrchom dokážu znížiť efekt mestského tepelného ostrova tým, že odrážajú svetelnú energiu späť do vesmíra, a tak redukujú teplotu v mestách. Veci z Národného laboratória Lawrence Berkeley, ktorí vo svojom výskume skúmali čínske mesto Kanton, zistili, že počas horúčav je tento efekt ešte omnoho výraznejší. Reflektívne strechy, takzvané chladné strechy, šetria energiami tým, že udržiavajú strechy omnoho chladnejšími aj bez akéjkoľvek klimatizácie.

střecha

V novej štúdii vedci dali do súvislosti regionálny klimatický model s mestským modelom, ktorý vedcom umožnil pozmeniť odrážanie svetla od striech Došlo k zisteniu, že priemerná mestská denná teplota sa počas horúčav znížila o 1,2 °C, čo je o 50 % viac, než o koľko sa znížila počas bežného letného dňa (0,8 °C). 
  
Vedci zistili,  že čím je teplejšie, tým efektívnejšie dokáže budovu takzvaná chladná strecha ochladiť. Ide o výrazný rozdiel, za ktorý môže hlavne fakt, že počas horúčav sa nad mestom drží stále ten istý, stojatý vzduch. 

tašky
  
Rýchlo sa zohrievajúce povrchy, ako napríklad tmavé strechy, ohrievajú okolitý vzduch a vytvárajú tak efekt mestského tepelného ostrova. Chladné strechy dokážu výrazne znížiť spotrebu energie a emisie skleníkových plynov v podnebiach s vyššími teplotami v letnom období.
  
Výskum horúčav je dôležitý nielen pre energetiku, ale aj pre zdravie, keďže horúčavy sú pre viacerých ľudí veľkým zdravotným rizikom.

centrum
  
V rámci svojej štúdie vedci nasimulovali všetky strechy mesta s úrovňou reflektivity (odrazivosti) zodpovedajúcou staršej bielej streche. Pre výskum je nevyhnutné, aby prezentoval štatisticky významné signály. Vedec Millstein z výskumu dodal, že ľudia nemusia strechy vymieňať okamžite – ak však bude raz ich strecha predsa len potrebovať výmenu, stojí za to zamyslieť sa nad chladnou strechou, ktorá je bežne finančne dostupnou alternatívou ako drahšia klasická strecha.