Všetky typy pracovných pomerov


Na dobu neurčitú– V zmluve nie je stanovená doba trvania pracovného pomeru, nie je určené obdobie, ktorým by sa obe strany viazali. Kontrakt v podstate trvá po dobu relatívnej spokojnosti z obidvoch strán, pokiaľ sa jedna alebo druhá strana nerozhodne zmluvu ukončiť.

dohoda

Na dobu určitú– Pracovný pomer sa dá dohodnúť na maximálne dva roky, avšak po uplynutí tejto doby sa dá v prípade záujmu opätovne predĺžiť, predĺženie je možné realizovať dvakrát v období dvoch rokov.
Na kratší pracovný čas– V trochu ojedinelých prípadoch je možné uzavrieť zmluvu,ktorá nemusí spĺňať odpracovaný čas 40 hodín týždenne, doba môže byť skrátená podľa dohody napríklad o polovicu. V takom prípade ale budúci zamestnanec musí počítať i s menšou mzdou, respektíve dostane zaplatené iba za svoj odpracovaný skrátený čas.

Delené pracovné miesto– V tomto prípade si čas medzi sebou delia a organizujú zamestnanci tej istej pozície.
Práca na doma, telepráca– Práca na doma umožňuje zamestnancovi pracovať bez toho, aby musel dochádzať do firmy, nakoľko náplň jeho práce je možné vykonávať i doma. Za prácu na doma sa ale nepovažuje príležitostná práca, zamestnanec musí byť aktívny. V dnešnej dobe je čoraz viac rozšírená telepráca, kedy zamestnanec k svojej práci využíva počítač, internet,…. čo môže robiť i zo svojho domu. V oboch prípadoch zmluva nevraví nič o príplatkoch za prácu cez víkendy či sviatky, nakoľko časový rozvrh práce si stanovuje sám zamestnanec.
Dohoda o práci mimo pracovného pomeru- Aj takáto dohoda je možná, pokiaľ človek stíha popri svojej práci venovať čas aj druhému zamestnávateľovi.

smlouva

Dohoda o brigádnickej práci študentov- V takomto prípade je stanovený pracovný limit na 20 hodín týždenne, zamestnanec môže mať maximálne 26 rokov.
Dohoda o pracovnej činnosti– Limit je stanovený na 10 hodín týždenne, vek zamestnanca neobmedzený.
Dohoda o vykonaní práce-Limit nesmie presiahnuť odpracovaných 350 hodín do kalendárneho roka.