Prečo by ste mali mať energetický certifikát domu?

Viac výdajov na energetické služby sú veľkou záťažou na rodinné rozpočty. Najčastejším spôsobom, ako znížiť výdaje na energiu, je využitie energeticky úsporných opatrení. Tieto opatrenia môžu zahrňovať nasledovné úkony:

1. Zistite, aký typ energií využívate. Nie všetky typy energie sú rovnako cenovo dostupné. Uistite sa, že používate najlacnejšiu energiu.

2. Používajte energeticky úsporné spotrebiče. Investície do moderných spotrebičov, ako sú chladničky, umývačky, sušičky a práčky sa vám z dlhodobého hľadiska oplatí.

3. Používajte energeticky úsporné osvetlenie. Investujte do úsporných žiaroviek a LED osvetlenia.

4. Zvážte inštaláciu solárnych panelov. Solárne panely vám pomôžu vyrobiť časť energie z obnoviteľných zdrojov a znížiť tak účty za energie.

5. Zistite, či existujú programy, ktoré vám pomôžu ušetriť peniaze. Niektoré energetický spoločnosti ponúkajú programy, ktoré vám pomôžu znížiť účty za energie.

elektrina

Čo je energetický certifikát?

Energetický certifikát je doklad o tom, že budova splňuje zákonné požiadavky na úsporné využívanie energie. Energetický certifikát obsahuje informácie o budove, ako je veľkosť, stav technológií, energetická spotreba a úroveň emisií skleníkových plynov. Tento certifikát je potrebný pre staviteľov, prenajímateľov a predávajúcich, aby mohli splniť požiadavky zákona. Certifikát tiež obsahuje návrhy na zlepšenie energetického hospodárenia budovy a zníženie jej emisií. Energetický certifikát môže byť tiež potrebný pre prístup k finančným dotáciám, aby sa podporila úspora energie.

Výhody:

1. Poskytuje informácie o energetickej účinnosti budovy. Energetický certifikát poskytuje informácie o energetickej účinnosti budovy, ako je celkový energetický príjem, spotreba energie, účinnosť zdrojov energie a celkové tepelné straty. Umožňuje tak investorom a vlastníkom budov porovnať energetické vlastnosti budov a porovnať ich s ostatnými budovami.

2. Umožňuje investorom a vlastníkom budov zvýšiť energetickej účinnosť budov. Energetický certifikát poskytuje investorom a vlastníkom budov informácie o možnostiach zlepšenia energetickej účinnosti budovy. To znamená, že môžu vykonať opatrenia na zníženie spotreby energie, napríklad zateplením budovy, nainštalovaním úsporných svetelných zdrojov a výmenou starých spotrebičov za úsporné spotrebiče.

domácnosť

3. Znižuje náklady na prevádzku a spotrebu energie. Energetický certifikát poskytuje investorom a vlastníkom budov informácie o spôsoboch, ako môžu znížiť náklady na prevádzku a spotrebu energie. Napríklad môžu vykonávať opatrenia na optimalizáciu prevádzky budovy a na optimalizáciu spotreby energie, ako je napríklad zmena prevádzkových postupov alebo nastavenie systémov na automatické vypínanie spotrebičov po určitom čase.

4. Umožňuje investorom a vlastníkom budov získať finančné výhody. Energetický certifikát môže pomôcť investorom a vlastníkom budov získať finančné výhody. Napríklad môžu získať finančnú podporu od vládnych inštitúcií, ak je budova energeticky účinná. Môžu tiež získať zvýhodnené úrokové sadzby na úvery na obnovu budov.

Takýto energetický certifikát ponúka aj energetické centrum.