Čerpať sily z hobby


    Je veľký výber rôznych činností, pri ktorých sa môže človek odreagovať. Niekto rád športuje. Každý večer si oblečie tepláky, obuje tenisky a urobí si svoju vybranú trasu okolo sídliska. Niekto naloží do tašky tenisovú raketu a ide na tenisový štadión hrať tenis. Pri športe sa dá rôzne odreagovať. Mnohí ale nemôžu pestovať šport intenzívne pre rôzne príčiny. To nemusí byť dôvod ku smútku.

známky

    Je veľa rôznych povolaní, zamestnaní. Už v mladosti si človek vyberá svoje celoživotné povolanie. Prácu, ktorú by rád robil celý život. Ak si človek ešte ako dieťa správne vyberie svoje povolanie, toto povolanie mu dáva veľa radosti. Niekto robí svoju prácu len ako prostriedok obživy. Iný vybratú prácu berie skôr ako poslanie. Nachádza vo svojej práci, povolaní, či poslaní svoje naplnenie, naplnenie svojho života. Často mu to ale nestačí k spokojnosti. Mnohí siahnu ešte po nejakej činnosti, ktorá ich nemusí živiť, ale predsa nachádzajú v nej svoju radosť. Hovoríme, že majú nejakú záľubu. Že majú nejaké hobby. Tu čerpajú ďalšie sily do života. Niekto je kuchár z povolania. Je však mnoho takých, ktorí varia len zo záľuby. Hovoria, že radi „kuchtia“. Radi vymýšľajú nové jedlá, experi-mentujú. Varenie je ich záľuba, ako hovoríme – ich hobby.

    Záľub môže byť nepreberné množstvo. Niekto rád zbiera známky,a pri tom si dobre oddýchne. Pri zbieraní známok spoznáva históriu, geografiu a mnoho iných zaujímavostí z rozličných kútov sveta. Je mnoho vášnivých zberateľov, ktorí zbierajú rozličné veci od výmyslu sveta. V každom prípade je potrebné, aby sa človek pri svojom hobby cítil dobre. Aby mu pomáhalo načerpať nové sily do každodenného snaženia. Záľuba by mala človeka tešiť.

rybolov

Potom sa môže táto záľuba stať obohatením života. Nie len pre pestovateľa tejto záľuby, ale aj pre jeho okolie. Ak človek má záľubu, hobby v stavaní modelov železníc, asi tak ľahko neprepadne vysedávaniu v zafajčených hostincoch. Jeho záľuba sa môže stať dobrodením aj pre rodinu. Otcova zbierka pohľadníc z ďalekých krajín sa môže stať zdrojom hrdosti pre nejedného syna, ktorý o nej môže nadšene hovoriť svojim kamarátom. Bohatá zbierka rôzneho zamerania sa môže stať aj muzeálnym výstavným fondom, ktorý môže potešiť a poučiť mnohých. A tak sa hobby môže stať obohatením pre celú spoločnosť. Prinajmenšom sa záľuba môže stať zdrojom nových síl a relaxu do každodenného života.