Váš matrac má vplyv na vaše zdravie.

Spánok je pre človeka nesmierne dôležitý. A tak ako je tu dôležitým faktorom dĺžka spánku, rovnako veľký dôraz treba klásť aj na jeho kvalitu. Kvalitu spánku je ťažké stanovovať nejakými subjektívnymi kritériami, pretože o nej najviac vypovedá asi každý ináč. A rozhodujúca je skutočnosť, ako sa každý z nás cíti počas celého dňa, či máme dostatok energie na prácu a vykonávanie každodenných povinností. A samozrejme kvalita spánku ovplyvňuje aj náš celkový zdravotný stav. No a ak hovoríme o kvalite spánku, musíme jedným dychom hovoriť aj o matracoch, na ktorých spíme. A u mnohých z nás nie je ich kvalita práve najlepšia.

nekvalitný spánok

Takže matrac, na ktorom trávime takmer jednu tretinu nášho života, je veľmi úzko spojený aj s našim zdravotným stavom. Niektoré naše problémy môže starý a nekvalitný matrac plný roztočov ovplyvňovať priamo, ako napr. rôzne nepríjemné alergie. No väčšina našich zdravotných problémov na prvý pohľad nevyzerá vôbec, že by sme ju mali spájať s nekvalitným matracom, alebo neplnohodnotným spánkom. No opak je pravdou.

ranné prebudenie

Zlý spánok má vplyv na našu pamäť, koncentráciu a sústredenie. Dnes už väčšina ľudských činností každodenne kladie dôraz práve na tieto faktory. Dnes sa už od mnohých v práci nevyžadujú namáhavé fyzické výkony. Ale práve sústredenosť a koncentrácia sú pracovnými nástrojmi mnohých z nás. Hlavne ženy možno zaujme fakt, že problémy s nadváhou môžu veľmi pravdepodobne súvisieť s nekvalitným spánkom. Musíme si uvedomiť, že väčšina hormonálnych procesov ovplyvňujúcich náš metabolizmus a spaľovanie tukov prebieha práve v noci počas spánku. Mnohé štúdie naznačujú, že zlý spánok má vplyv aj na zvyšovanie výskytu srdcovo-cievnych ochorení, vysokého tlaku, hladinu cukru krvi a rôzne zápaly. Takže všetko nasvedčuje tomu, že kvalita spánku, a s ňou súvisiaci výber kvalitného matrace na posteľ je extrémne dôležitý pre všetkých, ktorým záleží na ich zdraví.