Nespoliehajte sa iba na platenú reklamu, dôležitý je obsah!

V online marketingu sa veľakrát nemôžeme na 100 % spoľahnúť len na jednu formu zviditeľnenia. Respektíve iba na to, že budeme investovať do platenej reklamy. Konkrétne napríklad do billboardov, ktoré ak prestanú plniť svoj účel v očakávanej miere, musíme mať ešte vždy záložný plán. Vedľajšie činnosti, ktoré ale v skutočnosti môžu byť veľmi efektívne a vlastne kľúčové. A tým je obsahový marketing.

nápad, podnikateľ, notes

PR a reklamné a články, ako aj tie zamerané na seo a zlepšenie vašej pozície vo vyhľadávačoch. Obsah, čo dokáže zaujať záujemcov konkrétnej tematiky a teda skupinu zákazníkov o produkty či služby, ktoré s danou tematikou súvisia. Takisto text, čo dokáže čitateľa pritiahnuť k tomu, aby sa rozhodol na vašom webe vykonať nejakú konverziu, čiže napríklad objednávku. V neposlednom rade publikované texty, čo budú odkazovať na váš web a vďaka nim bude vaša stránka stúpať v organických výsledkoch Google (a iných vyhľadávačoch).

Z tohto dôvodu musíme rozdeliť charakteristiku textov, resp. článkov na vyššie zmienené možnosti. Každá z nich má svoj originálny účel a cestu, ako vám pomôže s vašim online marketingom.

  • PR majú za úlohu posilňovať vzťahy s verejnosťou (Public Relations) a to tým, že budú umiestnené do tematicky vhodných kategórií, kde si ich následne môžu prečítať potenciálni záujemcovia. Nemali by však pôsobiť ako jasne reklamné oznámenie, skôr by mali čitateľa zaujať svojou štylistikou a poskytnutými informáciami.
  • Na účinnú propagáciu a na to, aby sa z čitateľa stal zákazník, slúži reklamný copywriting.
  • Do tretice je potrebné hľadieť na to, aby sa v obsahu nachádzali vyhľadávané kľúčové slová a na texty, ktoré budú slúžiť ako funkčná súčasť optimalizácie pre vyhľadávače.

podnikateľka, notebook, slová

Ak vravíme o textovom obsahu a publikovaných článkoch, tie sa nemusia nachádzať len na vašom webe a jeho blogu, ale takisto na „vonkajších“ zdrojoch, čiže mimo vašej stránky. Na iných weboch, portáloch, diskusných fórach, sociálnych sieťach a podobne. Budú však odkazovať na váš web.