Konateľ a spoločník. Aký je medzi nimi rozdiel?

V podnikaní, a to najmä pri spoločnostiach s ručením obmedzeným sa stretneme s pojmami  konateľ spoločník. Aký je detailnejší význam týchto postov pre spoločnosť a aký je medzi týmito pozíciami rozdiel?
Prioritnou podstatou a vlastne úlohou konateľa je zastupovať spoločnosť pri kontaktoch s úradmi, štátnymi orgánmi a podobne. V jeho kompetencii či hlavnej zodpovednosti je organizácia obchodného vedenia vo vnútri spoločnosti, ale aj pristupovanie k spomenutým úradným, či štátnym orgánom, poprípade iným osobám. Zjednodušene povedané- koná.

schůzka

Na druhej strane spoločník má pre spoločnosť predovšetkým ekonomický význam. To znamená, že každá s.r.o. je spoločnosťou vytvorenou na základe finančných vkladov a práve spoločník je v tomto smere pevným pilierom. Táto osoba vstupuje do spoločnosti svojou investíciou s tým, že s ňou má záujem rozbiehať podnikateľskú činnosť, k dotyčnej spoločnosti má dôveru a od tohto podnikania, respektíve spolupráce očakáva finančný zisk. Môžeme tak povedať, že spoločník je vlastne majiteľom.

  • No nie je vylúčené, že v niektorých prípadoch je konateľ zároveň spoločníkom, čiže spoločnosť riadi z oboch pozícií tá istá osoba.

Uzatvorenie spolupráce sa zrealizuje zmluvou. Zo zakladateľa (ktorý do spoločnosti prispel investíciou) sa tak následne stáva oficiálny spoločník, respektíve majiteľ. Pozícia spoločníka s.r.o. sa dá ale získať i trochu odlišným spôsobom, kedy dotyčná osoba nemusí byť priamo zakladateľom, ale tohto pôvodného zakladateľa nahradí. To znamená, že ak pôvodný spoločník zo spoločnosti alebo zo svojho postu odstúpi, môže ho nahradiť osoba, ktorá má na tejto pozícii záujem pokračovať. Tým pádom sa stane vlastníkom i bez toho, aby bola pôvodným zakladateľom.

obchod

Spoločníkom sa však osoba nemusí stať len na základe peňažného vkladu, vklad môže mať podobu napríklad predmetu, ktorý ale musí byť oceniteľný peniazmi. Takýto vklad môže predstavovať napríklad automobil v cene okolo 10 000 eur, aký sa následne stane majetkom s.r.o. .