Čakanie na úradoch môže byť minulosťou!

Máme občiansky preukaz s čipom. Všetky údaje od nášho narodenia sú na úradoch. Ak sa nerodí dieťatko-

úřaey

  • ide zápis do matriky,
  • Keď ukončí povinnú školskú dochádzku, má úrad doklad o nástupe dieťaťa na ďalšie štúdium. Odovzdáva ho rodič kvôli prídavkom na deti a daňovým bonusom.
  • Hneď keď školu skončí opäť beží na úrad- zaevidovať sa pred nástupom do práce.
  • Nastúpi do práce ? Ihneď ide hlásenie sociálnej a zdravotnej poisťovni


Nebolo by jednoduchšie, keby školy odovzdávali elektronicku formou zoznam žiakov v jednotlivých ročníkoch priamo potrebným úradom ? Oni zaiste tieto údaje odovzdávajú Odborom školstva- ten ale predsa sa nebude zaťažovať poslaním tohto zoznamu na ostatné miesta. Prečo by to urobil jeden úradník, keď každoročne môže prísť doklad o štúdiu odovzdávať osobne niekoľko tisíc ľudí.
Prečo by sme im uľahčili život ? Zaťažíme ľudí a aj ďalšie pracovníčky, ktoré po úradoch na celom Slovensku preberajú od rodičov potvrdenia o návšteve školy. Tlačivo ! Chudák lesy !

kancelář

Najviac ale človeka rozčúli ak ho posielajú od dverí k dverám. Čoby nechodil občan ? Načo by sa elektronicky dožadovala dokladu príslušná pracovníčka ?

Mohlo by to predsa všetko fungovať na báze počítačového prepojenia. Od narodenia až po smrť.
Každý zápis do katastra sa dá prepojiť s odvádzaním daní do systému a hneď sa dá zistiť nesúlad. Zarábaš údajne 500€, lebo z toľko platíš odvody štátu ? Kupuješ nehnuteľnosť za milióny, alebo staviaš nový dom ? Iba vtedy by mal ísť človek na úrad- pre preverenie pôvodu peňazí. Podedil- to nemusí dokladovať- úrad má predsa všetky dedičské konania. Vyhral? Aj o to úrad vie- lebo buď zaplatili z výhry daň, alebo si túto povinnosť splnil vyhlasovateľ lotérie. Ale ak nie je žiadna zmienka o takto legálne nadobudnutých peniazoch- tak toto treba dokladovať a prešetrovať.

Odbúrajme administratívu tam kde môžeme a zamerajme sa konečne na podvodníkov.