Nájdite svoju stratenú rovnováhu

Hovorí Vám niečo meno Dr. Edward Bach? Tento známy anglický lekár, ktorý zomrel v roku 1936, venoval celý svoj život medicíne. Postupne prešiel od tej klasickej až k alternatívnym spôsobom liečenia a hľadal, ako sa dajú liečiť príčiny rôznych chorôb. Bol presvedčený o tom, že klasická tradičná medicína je značne obmedzená, preto celý život pátral po tom, ako sa to dá inak. A podarilo sa mu to. V značnej miere rozvinul myšlienku súvislosti duševného stavu a choroby, a podarilo sa mu vyvinúť esencie, ktoré pokrývajú všetky negatívne stránky ľudskej povahy a choroby, ktoré z týchto stavov vyplývajú.

stress-2902537_960_720

Dlhodobo sa venoval skúmaniu súladu duše a tela človeka, teda súladu psychického a fyzického ja, venoval všetku pozornosť otázke, ako naše myšlienky vníma samotné telo, a výsledky jeho celoživotnej práce sú nepopierateľné. Bachova terapia je veľmi známou a účinnou metódou v boji proti negatívnym emočným stavom človeka a jeho dopadom na človeka samotného. Tento pán, aj napriek tomu, že už nie je medzi nami, nám zanechal veľké poklady. Bachove kvapky, ktoré nás vďaka priamemu pôsobeniu kvetových a stromových esencií dokážu zbaviť všetkých negatívnych emócií. Sú to práve Bachove kvapky, ktoré nás dokážu príjemne naladiť, navodiť v nás pohodu a pozitívne zmýšľanie, a to negatívne vytlačiť von.

smiley-2979107_960_720 (1)

Sú výnimočným pomocníkom pri stratení duševnej rovnováhy a nájdení svojho vnútorného pokoja. Stres, smútok, napätie, psychické vyčerpanie, nervozita – tieto nie práve najlepšie emócie neprospievajú nielen nášmu telu, ale ani duši. Z našej ponuky Bachových kvapiek si určite vyberiete práve také, ktoré budú Vášmu momentálnemu zložitejšiemu životnému obdobiu významným pomocníkom a pomôžu Vám zosúladiť celé Vaše bytie a myšlienky do pokojného a vyrovnaného stavu, aby ste s úsmevom mohli životom kráčať ďalej a dívali sa na veci okolo seba pozitívne.